ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΦΙΛ

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Δραστηριοποίηση στη σημερινή παγκόσμια οικονομία σημαίνει να είστε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή για βελτιστοποιημένη ταχύτητα πρόσβασης στην αγορά. Το σημείο μπορεί να περιλαμβάνει πολυδιαυλικές πωλήσεις & ποικίλες απαιτήσεις εκτελωνισμού για εφοδιασμό & διανομή. Ταχύτητα πρόσβασης στην αγορά μπορεί να σημαίνει επιτυχημένη περιφερειακή διαχείριση, ποιοτική αποκατάσταση, επισκευές & αντικαταστάσεις.

Οι δαπάνες & οι προθεσμίες για την οικοδόμηση εγκαταστάσεων, προσωπικού & διαδικασιών δεν πρέπει να σας εμποδίζουν να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες. Αφήστε εμάς στην Freedom Logistics LTD να βελτιστοποιήσουμε & να διαχειριστούμε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σας, από την διαλογή μέχρι την αποστολή, την αποθήκευση & τις επιστροφές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Freedom Logistics LTD ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ